Vidékfejlesztési Információs Nap

 

 

Újra indul a tanyaprogram - pályázati pénzek a vidék megőrzésére

 

Július 4-én Vidékfejlesztési Információs Napot szervez a  Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Békés- megyei referense Dombegyházon, az IKSZT-ben.

A rendezvény célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson a vidéken élő embereknek a vidékfejlesztéshez kapcsolódó lehetőségekről és a vidék jövőjéről.

A tanyán élő emberek, a gazdálkodók, a civil szervezetek, a helyi önkormányzatok mind részesei a hazánkban zajló nagymértékű változásoknak, hiszen mindenki érzi, hogy a források rendelkezésre állása és elosztása nagyon más mint eddig volt. Látható, hogy a 2007-2013 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusnak voltak nyertesei és vesztesei. A vidéki emberek sok esetben érzik azt, hogy nem részesedtek az Uniós forrásokból kellő mértékben, elképzeléseiket nem tudták megvalósítani, lehetőségeik pedig szűkültek.

A jelenlegi folyamatok azt támasztják alá, hogy a vidék szerepe erősödni fog, hiszen egy erős nemzet csak erős vidékre épülhet. A vidék hazánk élelmiszeriparának alapja, a magas minőségű termékek előállításának helye. A vidéki ember a nemzeti öntudatunk legfőbb erősítője, hiszen Ő az, aki a földhöz, a természeti értékekhez szorosan kötődik, azokat tudatosan használva értéket állít elő.

A Vidékfejlesztési Információs Napon kiemelt témaként szó esik a napokon belül immár harmadik alkalommal kiírásra kerülő tanyafejlesztési pályázatról, amely teljes egészében hazai források segítségével lehetőséget ad a tanyán élő embereknek gazdaságuk beindítására vagy fejlesztésére, a tanyák villamosítására vagy a külterületi földutak karbantartására, az eddigieknél kedvezőbb feltételekkel.

Békés megye most nagy lehetőség előtt áll, hiszen a Kormányzati elképzeléseket a Békés Megyei Önkormányzat a 2014-től rendelkezésére álló források segítségével úgy tudja megvalósítani, hogy a megyében élő embereket támogatja céljaik elérése érdekében.

 

 

Várom Önt is szeretettel rendezvényünkön!
Tárhelyünket a Gyümölcstárhely biztosítja.